Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie

logo Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców Koszalin

Email

koszalin@pzd.pl

Telefon / Fax

94 342 49 84

ul. Sezamkowa 16

75-643 Koszalin

Kupno działki ROD

Opis

W niniejszym artykule omawiamy istotne kwestie związane z procedurą nabycia prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

Należy zaznaczyć, że Jednostka Krajowa PZD nie prowadzi wykazu wolnych działek. W przypadku ubiegania się o działkę, miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej nabyciem odgrywa kluczową rolę. Zgodnie z przepisami, działka w ROD ma za zadanie zaspokajać potrzeby wypoczynkowe, rekreacyjne i socjalne społeczności lokalnej, dlatego nie istnieje możliwość nabycia działki z daleka od miejsca zamieszkania lub na odległym końcu Polski.

Nabycie działki w ROD odbywa się na dwa sposoby: pierwszy to nabycie działki od zarządu Ogrodu poprzez zawarcie umowy dzierżawy działkowej, a drugi to nabycie działki od działkowca przez podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki. Szukając wolnej działki w ROD, warto kontaktować się bezpośrednio z zarządem danego Ogrodu lub w przypadku trudności, zwrócić się do właściwego Okręgu PZD, gdzie można uzyskać informacje o dostępnych działkach.

Opłaty dla nowych działkowców obejmują dwie podwyższone opłaty ogrodowe, z których jedna jest przeznaczona na inwestycje, remonty i konserwację infrastruktury ogrodowej ustalaną przez Zarząd ROD, a druga na zarządzanie ROD uchwalaną przez Okręgową Radę PZD.

Nabycie działki wiąże się również z obowiązkiem opłacania kosztów funkcjonowania ROD, a osoby zainteresowane aktywnym udziałem w życiu Ogrodu mogą dołączyć do Polskiego Związku Działkowców, co umożliwia uczestnictwo w walnych zebraniach i podejmowanie decyzji dotyczących ogrodu.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące procedury nabycia działki w ROD oraz powiązanych z nią obowiązków i opłat.

Szczegółowe informacje:

N

Nabycie działki przez osobę bliską po zmarłym samotnym działkowcu

N

Nabycie działki przez wnuka (za życia i po śmierci działkowca)

N

Nabycie działki przez cudzoziemca

N

Dopisanie małżonka do działki

N

Nabycie działki przez współmałżonka zmarłego działkowca

N

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie cudzoziemców w rodzinnych ogrodach działkowych

N

Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka

N

Nabycie działki przez konkubentów

N

Nabycie działki przez narzeczonych

N

Zmiana działek w róznych ROD

N

Zapisanie działki w oświadczeniu złożonym do Zarządu ROD

N

Opłaty przy nabyciu działki

N

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przenoszenia prawa do działki w ROD podczas obowiązującego stanu epidemii