Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie

logo Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców Koszalin

Email

koszalin@pzd.pl

Telefon / Fax

94 342 49 84

ul. Sezamkowa 16

75-643 Koszalin

W dniu 6 czerwca 2024 roku na zaproszenie Pana Macieja Żebrowskiego Burmistrza Miasta Wałcz odbyło się spotkanie z działaczami Polskiego Związku Działkowców okręgu koszalińskiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prezes okręgu Pan Marian SEKULSKI, Dyrektor biura OZ PZD oraz prezesi i działacze rodzinnych ogrodów działkowych w Wałczu (ROD: Plony, Raduń, Bohaterów Westerplatte i Wypoczynek).

Podczas spotkania poruszono szereg istotnych tematów w tym:

  1. Przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Wałcz. Ze strony Pana Burmistrza Macieja Żebrowskiego padły deklaracje, że rodzinne ogrody działkowe w Wałczu podczas sporządzania aktu planowania przestrzennego nie będą w żaden sposób ograniczane. W ocenie Pana Burmistrza nie ma w tym zakresie zagrożeń i zostaną uwzględnienie słuszne interesy bardzo dużej rzeszy działkowców, mieszkańców Wałcza.
  2. Przyznania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych w Wałczu w kwocie 50.000,00 złotych na 2024 rok i na kolejne lata. Została doceniona działalność prospołeczna wałeckich działaczy PZD. Ta inicjatywa ma na celu wspieranie modernizacji rodzinnych ogrodów działkowych (ROD), które odgrywają istotną rolę w życiu mieszkańców Wałcza. Ogródki te nie tylko zapewniają relaks i możliwość uprawy warzyw, owoców oraz roślin ozdobnych, ale również wzbogacają lokalne środowisko przyrodnicze.
  3. Organizacji dożynek. Rodzinne ogrody działkowe w Wałczu będą uczestniczyły w przygotowaniu i organizacji Dożynek, które odbędą się w dniu 21 września 2024 roku.